Ty te moesz mie wasn wizytwk...


  Małgorzata Czerniakowska

tutaj powinno być logo...  


Małgorzata Czerniakowska
mgr, st. kustosz
Biblioteka Gdańska PAN
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/mcz.php

Przynależność do towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII:
http://www.wiekosiemnasty.pl

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Gdański:
http://www.stowarzyszenie.mbpgdynia.pl/aktualnosci.htmZainteresowania naukowe:
historia Gdańska (XVI-XVIII), historia nauki (Jan Heweliusz, Piotr Krueger, Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze), historia książki i bibliotek, historia (król Stanisław August, Tadeusz Czacki, Jan Uphagen, Józef Maksymilian Ossoliński).

Zapraszam też do stron:


Jan Heweliusz - Gdańszczanin: http://emmcz.w.interia.pl/heveliuswebpark/index.html


Jan Uphagen-bibliofil:

http://em.cz.w.interia.pl/uphagenwebpark/index.htmlJan Heweliusz i komety:

http://emmcz.republika.pl

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/mcz.php
http://emcz.wizytowka.pl
http://gedanensia.republika.pl

Tadeusz Czacki:
http://emmcz.w.interia.pl

Varsaviana Ewy Czerniakowskiej:
http://varsaviana.republika.pl

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/mrongovius2005.html
http://emcz.neostrada.pl

http://emcz.republika.pl
http://em.cz.w.interia.pl

--------------------------
Aktualności:
R. 2015

Ukazała się nowa publikacja
mgr Małgorzaty Czerniakowskiej pt.
Matematyk i astronom: Piotr Krüger (1580-1639), Gdańsk 2015. - 67, [1] s., il.

R. 2014
Ukazała się nowa publikacja Ewy Czerniakowskiej

pt. Ze studiów nad dziejami "Gazety Gdańskiej" pod redakcją Bernarda Zygmunta Milskiego 1891-1901 (Gdańsk, 2014).

Rok 2013
W 2013 roku autorka opublikowała:
"Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?", w : Mówię więc jestem, cz. 4, Gdańsk 2013, s. 253-255.

Rok 2012:

21 IX 2012 - ukazała się nowa publikacja
mgr Małgorzaty Czerniakowskiej pt. "Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg", Gdańsk-Pruszcz Gdański, Wydawnictwo Jasne, 2012, s.52, il.


20 III 2012 - ukazała się nowa publikacja
mgr Ewy Czerniakowskiej pt. "Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza", Gdańsk-Pruszcz Gdański, Wydawnictwo Jasne, 2012.
Zawiera następujące rozdziały:
Bernard Milski, Na dzień czwarty lipca 1890 - nieznany wiersz B. Milskiego.

Ewa Czerniakowska, Bernard Zygmunt Milski (1856–1926), zasłużony dziennikarz, wydawca i działacz społeczny w Wielkopolsce, na Pomorzu i Mazurach (wyd. 2 uzup. i popr).

Ewa Czerniakowska, Kult Adama Mickiewicza
na łamach „Gazety Gdańskiej” w latach 1891–1900 (wyd. 2 uzup. i popr.). Ponadto liczne nieznane ilustracje.

15 III 2012 - Marcowe zebranie Oddz. Gd. TMJP odbyło się w czwartek 15 marca o godz. 15.30. W programie dwa referaty:
1) prof. dr hab. Krystyny Szcześniak
pt. Nazwiska mieszkańców Grabowa (Grabowen/Annswald) do roku 1945
2) dr Hanny Makurat
pt. Interferencje leksykalne gwar kaszubskich w polszczyźnie.

12 III 2012 - ukazała się publikacja prawnuczki Bernarda Zygmunta Milskiego, założyciela "Gazety Gdańskiej", mgr inż. arch. Zofii Eichstaedt-Jabłońskiej pt. Szkice gdańskie, Gdańsk-Pruszcz Gdański, Wydawnictwo Jasne, 2012 zawierająca rysunki piórkiem, kredką, tuszem i akwarele.Rok 2011:

Biogram Jan Piotra Ernesta Szeflera (Schefflera) (1739-ok. 1810, Polski Słownik Biograficzny, z. 195, Kraków 2011, s. 600-602.

W dn. 29 marca 2011 w BG PAN odbyło się kolejne szkolenie specjalistyczne, podczas którego z okazji Roku Jana Heweliusza 2011
mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. Jan Heweliusz - miłośnik ksiąg.

w styczniu 2011 ukazało się drugie wydanie publikacji Małgorzaty Czerniakowskiej z okazji Roku Jana Heweliusza 2011 pt. "Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie", Gdańsk-Pruszcz Gdański, Wydawnictwo Jasne, 2011, ss. 40.


Rok 2010 :

1 XII 2010 - ukazała się publikacja Małgorzaty Czerniakowskiej z okazji 400. rocznicy urodzina Jana Heweliusza pt. "Jan Heweliusz i Towarzystwo Królewskie w Londynie," Gdańsk-Pruszcz Gdański, Wydawnictwo Jasne, 2010, ss. 40.

1 VII 2010 - ukazał się Biuletyn nr 14 Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII na rok 2010.

W dn. 21 I 2010 o godz. 15.30 odbyło się styczniowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP. W programie odczyty dr Beaty Milewskiej i dr Izabeli Kępki.Rok 2009 :

Galeria fotografii Gdańsk, 12 XII 2009:
http://emcz.110mb.com/filmy/myalbum12XII09.swf

W dn. 10 XI 2009 r. w Instytucie Historycznym UW w Warszawie odbyło się coroczne walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. W programie: m. in. referat wygłosił dr Richard Butterwick.

W dn. 20 XI 2009 odbyła się jubileuszowa sesja Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nt. "Dawna i współczesna polszczyzna w perspektywie deskryptywnej, normatywnej i dydaktycznej" (Sala Rady Wydziału Wydz. Filologicznego UG. Program i fot. na stronach:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html

W dn. 29 IX 2009 r. w Bibliotece Gdańskiej PAN mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt pt. "Kult Juliusza Słowackiego w Wielopolsce i na Pomorzu w latach 1891-1919". Fot. z tego odczytu na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/
oraz
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/slowacki.html


W dn. 17 VI 2009 r. w sali wystawowej Biblioteki Gdańskiej PAN (Gdańsk, ul. Wałowa 15) została otwarta wystawa ekslibrisów "Mistrz kreski - Wojciech Jakubowski" z okazji 80. rocznicy urodzin i 55. rocznicy pracy twórczej artysty. Fotografie na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz
i
http://gedanensia.republika.pl

W dn. 2-3 czerwca 2009 r. odbyła się w Gdańsku
IV Konferencja Językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń" poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei pt. "Słowotwórstwo a media"(Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego). Program na stronie:

http://emcz.110mb.com/program2-3VI09.html

oraz

http://www.fil.ug.gda.pl/

Podczas tej Konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Nazwy miejscowe z formantem -ówka, -ówek z terenu Warszawy i okolic.

W dn. 28-29 V 2009 w Gdańsku w Bibliotece ATENEUM - Szkoły Wyższej i Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się III Bałtycka Konferencja Zarządzania i Organizacji Bibliotek. Program na stronie:

http://www.biblioteka.ateneum.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=96

Fotografie na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

W Bibliotece Gdańskiej PAN na przełomie maja i czerwca 2009 (budynek historyczny, ul. Wałowa 15) czynna była wystawa poświęcona mgr Damroce Majkowskiej (14 VIII 1922 - 6 VIII 1979 r.) w 30. rocznicę śmierci.

Ukazał się nr 13 Biuletynu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Przedstawia on działalność Towarzystwa za rok 2008.

Ukazała się publikacja Polonistyczne drobiazgi językoznawcze, t. 1. : Materiały sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku pod red.
Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2009.
M. in. znajdują się tu teksty referatów: mgr Małgorzaty Czerniakowskiej nt. Zasługi Jana Śniadeckiego (1756- 1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (w 250. rocznicę urodzin), s. 18-23
oraz mgr Ewy Czerniakowskiej nt. Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) jako obrońca języka polskiego w Gdańsku (w 150. rocznicę urodzin), s. 148-153.

W dn. 21 maja 2009 odbyło się majowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP. Referaty wygłosiły:
prof. dr hab. Jolanta Dąbrowska-Kowalewska
i prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska.

Z okazji Roku Juliusza Słowackiego 2009 w dn. 6-9 maja 2009 r. w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. "Piękno Słowackiego". Program na stronie:

http://zloir.uwb.edu.pl

w pliku pdf :
http://www.uwb.edu.pl/download/Slowacki.pdf

oraz

http://zloir.uwb.edu.pl/documents/slowacki/program_ps.pdf

Podczas tej konferencji mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Obchody setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na Pomorzu w 1909 r."

Galeria fotografii z tej Konferencji na stronie:

http://varsaviana.republika.pl/bialystokslowacki/index.html


W dn. 16 IV 2009 odbyło się kwietniowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP. Referaty wygłosiły: prof. dr hab. Regina Pawłowska i prof. dr hab. Urszula Kęsikowa.


W dn. 12 III 2009 r. w IBL PAN w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. W programie - zmiana w statucie.

W dniu 28 I 2009 r. obchodzono w Gdańsku 398.
rocznicę urodzin Jana Heweliusza:

http://em.cz.webpark.pl

W dn. 8 I 2009 odbyło się styczniowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP. Referaty wygłosiły: prof. dr hab. Regina Pawłowska i prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska.


2008

W "Pomeranii" nr 11/2008 ukazał się artykuł
mgr Małgorzaty Czerniakowskiej pt. "Prawnik, przyrodnik, fizyk, bibliofil (w 300. rocznicę urodzin Daniela Gralatha")(s. 23-25)

W dn. 29 X 2008 r. w Bibliotece Głównej UG
mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła odczyt dla bibliotekarzy z Koła Trójmiasto SBP
nt. "Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891-1900". Galeria fotografii na stronie:
http://emcz.republika.pl/odczytsbp29X08/index.html

Fot. z Sesji Jubileuszowej w 100. rocznicę śmierci Karola Estreichera (1827-1908) - Biblioteka Narodowa 22 X 2008 r. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

Spotkanie
z p. prof. dr hab. Małgorzatą Książek-Czermińską, laureatką Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza za rok 2007, odbyło się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35) w dn. 14 X 2008 r. o godz. 17.00 :

http://em.cz.webpark.pl

Galeria fot. z otwarcia wystawy w BG PAN nt.
"Gdańska literatura niemieckojęzyczna w XIX wieku"
(11 IX 2008 r.) na stronie:

http://gedanensia.republika.pl/wystawa11IX08/index.html

Ku pamięci
Prof. dr hab. Mieczysława Klimowicza (1919-2008):
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/stanaugust.html
(w dziale Aktualności)

Galeria fotografii z Jarmarku Dominikańskiego 2008
w Gdańsku na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

Lipiec 2008 - ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym nr 12 za rok 2008. Okładka na stronie:
http://emcz.110mb.com/okladkab12.html

Ku pamięci Prof. dr Hab. Marii Dembowskiej (1914-2008):
http://gedanensia.republika.pl/mdembowska.html

W dniu 26 czerwca 2008 Koło Trójmiasto SBP zorganizowało zwiedzanie Biblioteki Muzeum Narodowego w Gdańsku
Fot. z tej imprezy:

http://gedanensia.republika.pl/galeriamng26VI08/galeriamng/index.html


W dn. 15 maja 2008 r. w Zakładzie Logopedii UG odbyło się majowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP. Odczyty wygłosiły:
mgr Ewa Czerniakowska - Wpływ epoki oświecenia na nazewnictwo Warszawy
i dr Alicja Pstyga.
Ponadto odbyły się wybory do Zarządu Oddziału. Przew. została prof.dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska.
Fot. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html


Pomorski Dzień Bibliotekarza 7 maja 2008 (Akademia Muzyczna w Gdańsku).
Informacja i galeria fotografii na stronie:

http://emcz.republika.pl/PomorskiDzienBibliotekarza3/index.html


Spis publikacji:

http://varsaviana.republika.pl/publikacje/publikacjemcz.pdf

W dn. 4 IV 2008 r. w historycznym gmachu Biblioteki Gdańskiej PAN z okazji 80. rocznicy założenia "Rocznika Gdańskiego" została otwarta wystawa "Ludzie Rocznika Gdańskiego 1928-2008".
Link do galerii fotografii na stronie:

http://gedanensia.republika.pl

W dniu 17 III 2008 w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku (ul. Długa 46/47) odbyła się promocja wydawnictw UG z okazji założenia Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego:
t.1, pod. red. Edmunda Kotarskiego
t. 4, pod red. Zofii Głombiowskiej
Galeria fotografii z promocji:
http://emcz.republika.pl/promocja17III08/index.htmlW dn. 5 II 2008 r. - zwiedzanie w Muzeum Narodowym w Gdańsku wystawy "Złoty wiek malarstwa flamandzkiego":

http://muzeum.narodowe.gda.pl/

http://www.zlotywiek.mnw.art.pl
-----------

Poniedziałek, dn. 28 I 2008 r. - 397. rocznica urodzin wybitnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Za rok 2007 Nagrody miasta Gdańska im. Jana Heweliusza otrzymali uczeni z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
i prof. dr hab. Marcin Pliński.
Informacja i fotografie na stronie:

http://em.cz.webpark.pl

W dn. 17 I 08 r. odbyło się pierwsze w roku 2008 zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska i mgr Piotr Doroszewski.

--------------------------

2007

W dn. 21 XI 2007 w Bibliotece Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku odbyła się konferencja "Elektroniczny wizerunek biblioteki". Fot. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

Listopadowe zebranie TMJP Oddz. Gdańskiego (Wydz. Fil. Hist., ul. Wita Stwosza 55) odbyło się w dn. 15 XI 2007 r. o godz. 14.30. W programie odczyty: prof. Urszuli Kęsikowej i prof. Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej. Fot. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html

W dn. 7 XI 2007 r. w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w Warszawie (Warszawa, Rynek Starego Miasta) odbyło się coroczne walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym:

http://www.wiekosiemnasty.pl

W dniu 26 X 2007 w Katowicach odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej:

http://emcz.republika.pl/ptin26X07.html

W dn. 24 X 2007 w Domu Uphagena (Gdańsk, ul. Długa 12)
prof. dr hab. Edmund Kotarski wygłosił odczyt nt. Literackie portrety gdańszczanek dawnych wieków:

http://www.mhmg.gda.pl/dom_uphagena/wyklady/wyklad24102007.html

W dniu 26 X 2007 odbyła się sesja "Biblioteka - lokalnym centrum informacji", zorganizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku:

http://www.wbpg.org.pl

W dniach 19-21 X 2006 roku w Uniwersytecie Wrocławskim odbył się Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku.
Podczas Kongresu mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych".
Program i fotografie z Kongresu na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/stanaugust.html
oraz w pliku pdf:
http://varsaviana.republika.pl/kongresXVIIIwiekuprogram.pdf
Fot. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz


------------

W dn. 6 VII 2007 r. w Bibliotece Gdańskiej PAN obchodzono jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Zbigniewa Nowaka. Fot. i film z tej uroczystości na stronach:
http://uph.za.pl/jubzn6.html
oraz
http://gedanensia.republika.pl

Fotografie i filmy z Jarmarku Dominikańskiego 2007 w Gdańsku na stronie:
http://uph.za.pl
oraz
http://gedanensia.republika.pl

Podczas V Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła wykład otwarty
nt. Związki Leonarda Eulera (1707-1783) z Gdańskiem (25 V 2007 r., Czytelnia Czasopism Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, godz. 11.00 )
Fot. na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

Program V Festiwalu:
http://www.festiwal.pg.gda.pl/imprezy.html

W dn. 9 maja 2007 mgr Bożena Bednarek-Michalska wygłosiła w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku wykład otwarty nt."Biblioteka cyfrowa szansą rozwoju usług informacyjnych".
Fot. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

W dn. 17-18 IV 2007 w IBL PAN w Warszawie odbyła się kolejna konferencja nt. "Z warsztatów badaczy oświecenia".
Program i fotografie na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/stanaugust.html

Kwietniowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP odbyło się w dn. 19 IV 2007 o godz. 14.30.

Sprawozdanie mgr Małgorzaty Czerniakowskiej z pracy naukowej za rok 2006:

http://gedanensia.republika.pl/sprawmcz06.htm

Marcowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP odbyło się w dn. 29 III 2007. Referat wygłosiła prof. Regina-Pawłowska.

Lutowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP odbyło się w dn. 1 III 2007. Referat nt. nazw roślin wygłosiła dr hab. Ewa Rogowska-CybulskaW dn. 28 I 2007 (396. rocznica urodzin Jana Heweliusza) zostały wręczone Nagrody im. Jana Heweliusza za rok 2006. Otrzymali je: prof. dr hab. Jerzy Limon (UG) oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski (PG):
http://em.cz.webpark.pl

Pierwsze w w 2007 r. zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP odbyło się w czwartek 18 stycznia 2007 r. w sali Rady Wydziału Fil. - Hist. UG o godz. 14.30. W programie odczyt dr Jolanty Kowalewskiej-Dąbrowskiej oraz promocja książki "Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w WSP i UG" (Gdańsk 2006).
Fot. na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html
oraz http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

2006:

Z okazji 300. lecia urodzin wybitnego matematyka Leonarda Eulera ukazała się publikacja Małgorzaty Czerniakowskiej nt. Leonard Euler (1707-1783) i Polska (Gdańsk 2006):

http://emmcz.republika.pl/euler2007.html
Znajduje się w zbiorach ważniejszych bibliotek polskich i zagranicznych, np. w Bibliotece Royal Society w Londynie:
http://gedanensia.republika.pl/rseuler.jpg

W dn. 14 XII 2006 o godz. 16.00 odbyło się zebranie Wydziału I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Gdańsk, ul. Grodzka 12). Podczas zebrania mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła odczyt nt. "Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze 1743-1821".
Fot. na stronie:
http://gedanensia.republika.pl

W dn. 20-21 XI 2006 odbyło się w Wejherowie
XI Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne "Nazwy i dialekty Pomorza". Program i fot. na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

W dn. 23 X 2006 w UG odbyła się jubileuszowa sesja naukowa z okazji 501. zebrania Oddziału Gdańskiego TMJP.
Podczas sesji mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Zasługi Jana Śniadeckiego (1756-1830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej". Program na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz


Ukazał się "Rocznik Gdański" t. 65 za rok 2005, a w nim m. in. artykuł mgr Małgorzaty Czerniakowskiej "Związki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie", s. 121-136:

http://emcz.110mb.com/rocznikrssummary.htm

http://emmcz.republika.pl/rshewel.html

W dniu 30 III 2006 o godz. 14.30 odbyło się marcowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP. Odczyty wygłosiły:
dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska - (Orto)grafia a słowotwórstwo
i mgr Ewa Czerniakowska - Ciekawsze nazwy miejscowe z południowych okolic Warszawy.
Fot. z tego zebrania na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html

W dn. 20 II 2006 w Bibliotece Gdańskiej PAN otwarto dwie wystawy - w starym gmachu nt. "Wokół Mozarta", a w nowym : "Ich dwoje w teatrze Hebanowskiego". Zapraszam do obejrzenia fot. na stronie:

http://gnu.univ.gda.pl/~emcz

W dniu 28 I 2006 przypada 395. rocznica urodzin Jana Heweliusza. Z tej okazji zapraszam do strony Gdańszczanin Tysiąclecia":
http://em.cz.webpark.pl
gdzie m. in. informacje (i fot.) o Nagrodzie im. Jana Heweliusza za 2005 r. oraz o nowym pomniku Jana Heweliusza wg projektu Jana Szczypki.

Nagrody imienia Jana Heweliusza za rok 2005 otrzymali:
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - Uniwersytet Gdański
i
prof. dr hab. med. Janusz Limon - Akademia Medyczna w Gdańsku
-----------------------
W dn. 19 I 2006 r.o godz. 14.30 odbyło się pierwsze w 2006 r. zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP. W programie: odczyt prof. dr hab. Edwarda Brezy nt. "Niektóre rzadkie imiona męskie".

2005

Prezentacja fotografii z Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (22-24 XI 2005) na stronie:
http://emcz.neostrada.pl

Galeria fotografii - Konferencja w Mršgowie 3 VI 05
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/konfmr3VI05/konfmr3VI05.html

Galeria - Fotografie 2004 na stronie:
http://mm.cz.webpark.pl

Dzień Bibliotekarza Okręgu Pomorskiego SBP w Pucku (5 maja 2004) - fotografie na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/mcz.php

Wybrane publikacje:
Żeton koronacyjny króla Stanisława Augusta, "Rocznik Warszawski", t. 29: 1998
Tadeusz Czacki w Gdańsku, Gdańsk 2002
M. Czerniakowska, Zwišzki króla Stanisława Augusta i uczonych z jego kręgu z Royal Society w Londynie, Gdańsk 2000
M. Czerniakowska, Sprawy ksišżki w działalno�ci naukowej Jana Heweliusza, Gdańsk 2002
M.Czerniakowska, Król Stanisław August jako członek zagranicznych akademii i towarzystw naukowych, Gdańsk 2003
M. Czerniakowska, Jan Uphagen (1731-1802) - bibliofil i miło�nik nauk przyrodniczych, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 2002
M. Czerniakowska, Król Stanisław August jako miło�nik i protektor astronomii, "Rocznik Warszawski" t. 27: 1997

pozostałe publikacje zobacz na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/mcz.php

Aktualności:

Grudniowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP odbyło się w dn. 8 XII 2005 o godz. 14.30. W programie:
odczyt mgr Małgorzaty Klinkosz.

W dn.26 XI 2005 r. przypada 150.rocznica �mierci Adama Mickiewicza (1798-1855):
http://emcz.neostrada.pl

Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII odbyło się w dn. 10 listopada 2005 w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w Warszawie.

W r. akad. 2005/06 pierwsze zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP odbyło się 13 X 2005. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Treder i dr Izabela Kępka. Prezentacja fot. z tego zebrania na stronie:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/tmjpgd.html

Listopadowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP odbyło się w dn. 17 XI 2005 r. o godz. 14.30. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Edward Łuczyński i dr Róża Wosiak-Śliwa.

Kwietniowe zebranie Oddziału Gdańskiego TMJP odbyło się 21 IV 2005 o godz. 14.30.

Marcowe zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP odbyło się 17 III 2005 r.

16 XII 2004 - ostatnie w 2004 r. zebranie Oddz. Gdańskiego TMJP

Witryna Okręgu Pomorskiego SBP:
http://www.mbpgdynia.ids.pl/stowarzyszenie/index.html

W dn. 2 III 2005 odbył się w Gdyni Zjazd Okręgu Pomorskiego SBP. Przewodniczącą została wybrana ponownie Teresa Arendt z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

24 XI 2004 r. - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Trójmiasto SBP, WBP w Gdańsku,godz.12.00

Seminarium SBP nt. zawodu bibliotekarza - Politechnika Gdańska, 20 X 2004 r.

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII - 5 XI 2004 r., Instytut Historii PAN w Warszawie
26 maja 2004 - odczyt nt.:
Książki z zakresu nauk ścisłych w bibliotece Jana Uphagena:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/uphagenzaproszenie.htm

3 marca 2004 r.:
Komunikat nt. Zwišzki Jana Heweliusza z Royal Society w Londynie (w ramach sesji w Bibliotece Gdańskiej PAN)
Slajdy do komunikatu:
http://gnu.univ.gda.pl/~emcz/galeria/galeria3/index.php
 


 Małgorzata Czerniakowska
  Gdańsk
 
e-mail: , www: